CURRICULUM VITAE

 

 

 

Jméno:  PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Kontakt: Tel. +420606114547

               martin.skopek@ujep.cz

 

Vzdělání: 

 • 1/2014: UK FTVS v Praze - Rigorózní řízení, obor kinatropologie, udělen titul PhDr.
 • 9/2007 – 6/2012: UK FTVS v Praze – doktorské studium, obor kinatropologie, Téma disertační práce: Sledování změn zapojení svalů ve vybraných oblastech pohybové soustavy člověka při chůzi a nordic walking. Udělen titul Ph.D. 
 • 9/2001 – 6/2006: UJEP v Ústí nad Labem – pedagogická fakulta, obor TV/OV, obhajoba diplomová práce na téma: „Vliv taurinu na      energetický výdej při zatížení”,  udělen titul Mgr. 
 • 1996 – 1998: VUT Brno – stavební fakulta (nedokončeno)
 • 1992 – 1996: SPŠ stavební Děčín – vodohospodářské stavby

 

 

Dosavadní praxe:

 • 3/2022 -  dosud: Vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP v Ústí nad Labem 

 • 9/2007 -  dosud: Odborný asistent na PF UJEP v Ústí nad Labem – katedra tělesné výchovy a sportu

 • 9/2004 - 6/2011:  Výuka tělesné výchovy a základů společenských věd na obchodní akademii v Ústí nad Labem

 • 5/2004 - 9/2006: Red Bull, Nad Paťankou 10, Praha 6 (Student Brand Manager)

 • 1999 - 2001: MŠ Zvoneček, Školní 10, Ústí nad Labem, (Civilní služba – asistent)

 • 8/1998 - 1999: Stavební firma Škopek (stavební technik)

 

Funkční zařazení:

¨       9/2007 – dosud: PF UJEP v Ústí nad Labem – odborný asistent na katedře tělesné výchovy

¨       1/2009 – dosud: vedoucí referent pro LVK na katedře tělesné výchovy PF UJEP

¨     9/2010 – 2/2011: Erasmus koordinátor (zastoupení) na katedře tělesné výchovy PF UJEP (podepsány 2 bilaterální smlouvy – Universida de Huelva, Španělsko, University of Telemarken, Norway)

 

Pedagogická činnost:

¨       Výuka předmětu Development of motor skills (určeno pro studenty Erasmus).

¨       Výuka předmětu Biomechanika pro studenty TVS

¨       Výuka předmětu Didaktika TV a her pro studenty oboru učitelství pro mateřské školy (garant předmětu).

¨       Výuka předmětu Orientační hry pro studenty oboru učitelství pro I. stupeň (garant předmětu).

¨       Výuka předmětu Diplomový seminář pro studenty oboru učitelství pro I. stupeň a mateřské školy (garant předmětu).

¨       Snowboarding – kurzovní výuka pro studenty Učitelství pro střední školy a Aktivity v přírodě.

¨       Sjezdové a běžecké lyžování – kurzovní výuka pro studenty Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy a Aktivity v přírodě.

¨       Vodní turistika – kurzovní výuka pro studenty Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy a Aktivity v přírodě.

¨       Cyklistika – kurzovní výuka pro studenty Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy a Aktivity v přírodě.

¨       Orientace v terénu – kurzovní výuka pro studenty Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy a Aktivity v přírodě.

¨       Golf, Squash – výběrové kurzy pro studenty Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy a Aktivity v přírodě (garant předmětu).

¨       Laboratoř funkční diagnostiky na KTV UJEP v Ústí nad Labem – zátěžové testování sportovních a mládežnických organizací, výzkumná činnost.

¨        Vedení bakalářských a diplomových prací

 

Grantová činnost:
2018 – 2021 Řešitel projektu Podpora rozvoje digitální granotnosti (fakultní koordinátor ověřování, metodik implementace).
2022 – 2023 SGS Možnosti využití eyetrackingu a virtuální reality ve sportu a tělesné výchově.

 

 

Kurzy, odborné znalosti a zkušenosti:

 

¨       4/2013: Rozhodčí golfu II. třídy

¨       11/2012: Rozhodčí alpského lyžování SLČR - rozhodčí specialista           

¨       1/2010: Cvičitel golfu III. třídy

¨       1/2007: Instruktor snowboardingu

¨       10/2006: Úprava digitální fotografie 

¨       11/2006: Publikování na internetu

¨       3/2006: Trenér alpského lyžování III. třídy SLČR

¨       3/2004: Instruktor školního lyžování 

 

Zahraniční pobyt:

¨       5/2011: Universida de Huelva, Španělsko (staff training – Erasmus)

¨       7/2006 – 8/2006: Pracovní pobyt ve Španělsku (Port Aventura – vodní záchranář)

¨       6/2005 – 8/2005: Pracovní pobyt ve Španělsku (Port Aventura – vodní záchranář)

¨       6/2004 – 9/2004: Pracovní pobyt ve Španělsku (Port Aventura – vodní záchranář)

¨       6/2002 - 9/2002: Pracovní pobyt v USA (camp Birchmont – support staff)

 

 

Jazykové a počítačové znalosti:

¨       Jazyky:  Angličtina – aktivně

Španělština – aktivně

Němčina – základní znalosti

 

¨       PC: zkušený uživatel běžného kancelářského SW (MS Word, Excel, Power Point),

 znalost speciálních IS (jazyk HTML a css., autocad, photoshop – základní úrověň)

 

 

Členství v odborných společnostech:

 

¨       Od r. 2007 člen České kinantropologické společnosti

¨       Od r. 2006 Člen Svazu lyžařů České republiky

            Od r. 2008 člen České golfové federace

 

Konference (aktivní účast):

 

3rd World Scientific Congress. 26.- 28. 10. 2022, Kochcice, Poland.

2ndInternational conference of sport, health and physical education - 3. - 4. 11. 2021, UJEP Ústí nad Labem

2nd World Scientific Congress. 5.- 7. 11. 2019, Kochcice, Poland.

Mezinárodní konference "Športová veda v pohybe" - 5. - 7. 9. 2019, Univerzita J. Selyeho, Komárno, SVK- zvaná přednáška

International conference of sport, health and physical education - 25. - 26. 10. 2018, UJEP Ústí nad Labem

-International conference physical activity and health in interdisciplinary aproach -  11.5. 2018, Czestochowa, Poland

Kinesis, salus, educatio - prosinec 2014, UJEP Ústí nad Labem

Kinesis, salus, educatio - prosinec 2013, UJEP Ústí nad Labem

Kinesis, salus, educatio - prosinec 2012, UJEP Ústí nad Labem

Kinesis, salus, educatio - prosinec 2011, UJEP Ústí nad Labem 

Pohyb je život – 11.2.2009, UJEP Ústí nad Labem 

Věda v pohybu, pohyb ve vědě – duben 2009, UK FTVS Praha

Vybrané aspekty kinatropologie – duben 2009, UJEP Ústí nad Labem

Pohyb, výchova, zdraví 2009 – 22. 10. 2009, UJEP Ústí nad Labem

Věda v pohybu, pohyb ve vědě – duben 2008, UK FTVS Praha

Vědecké konference SVOČ – květen 2008,  UK FTVŠ Bratislava.

 

 

 

Publikační činnost:

 

Pyšná, J., Bláha, L., Cihlář, D., Petrů, D., Škopek, M. & Pyšný, L(2021). Vybrané aspekty životního stylu žáků druhého stupně základních škol ústeckého kraje. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7561-302-8. 

 
 
Vojtíková, L., Hnízdil, J., Heidler, J., Škopek, M. (2021). Orienteerind in lockdown condition? Tool for training support. Journal of Outdoor Activities 15 (2),27-36.
 

Pyšná, J., Pyšný, L., Cihlář, D., Petrů, D., & Škopek, M. (2020). Effect of Physical Activity on Obesity in Second Stage Pupils of Elementary Schools in Northwest Bohemia. Sustainability, 12(23). DOI: 10.3390/su122310042.

 
 
 
 
 
 
Škopek, M., & Horák, I. (2018). Effects of taurine and caffeine product on simple and complex reaction time. Book of abstract z vědecké konference "Sport, heath and physical education 2018. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 89. ISBN 978-80-7561-143-7. 
 
Kresta, J., & Škopek, M. (2018). Setting the correct sitting position on the bicycle as a basic parameter efficient pedaling. Book of abstract z vědecké konference "Sport, heath and physical education 2018. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 80. ISBN 978-80-7561-143-7.
 
 Škopek, M., & Marešová, M. (2018). Activation of selected body muscles analysis during cycling, training rollers a nd ergometer use - a case study. Journal of Outdoor activities, 12 (2), 4-9. ISSN 1802-3908. 
 
 
 
Škopek, M. (2016). Svalová koordinace prři chůzi a Nordic walking - Analýza cyklického pohybu u různých typů lokomoces využitím povrchové EMG. Ústí nad Labem: UJEP. 
 

Škopek, M., Balkó, Š., Hnízdil, J., Bačáková, R. (2015). Possibilities of data objectification reached via an electromyografic record while outdoor activites of cycling nature. Journal of Outdoor Activities, 9(1), 40 – 49.

Škopek, M., Hnízdil, J., Petrů, D. & Lochmann, R. (2014). Experimentální ověření účinností kompresního prádla a jeho ovlivnění únavy při opakovaném anaerobním zatížení. Česká kinantropologie, 18 (2), 27-36.

Škopek, M., & Techlovský, J. (2014). Možnosti využití powerskatingu na zlepšení techniky bruslení u dětí mladšího školního věku. Sborník příspěvků z vědecké konference "Kinesis, salus, educatio 2013". Ústí nad Labem: UJEP.

Hnízdil, J., Škopek, M.,& Louka, O. Aerobní práh - teoretický koncept?Sborník příspěvků z vědecké konference "Kinesis, salus, educatio 2013". Ústí nad Labem: UJEP.

Škopek, M., & Karhan, J. (2013). Karnitin a jeho vliv na střednědobou vytrvalostní schopnost. Sborník příspěvků z vědecké konference "Kinesis, salus, educatio 2012". Ústí nad Labem: UJEP.

Hnízdil, J., Cihlář, D., Kostínek, J., Louka, O., Nosek, M., Škopek, M., & Heller, J. (2013). Vliv běžeckého oděvu s kompresní technologií exo sensifit na běžecký výkon charakteru střednědobé vytrvalosti a vybrané fyziologické parametry (Pilotní, kasuistická studie). Sborník příspěvků z vědecké konference  „Kinesis, salus, educatio 2012”. Ústí nad Labem: UJEP. 

Hnízdil, J., Škopek, M.,& Havel, Z. (2012). Validita a reliabilita akcelerometru S3+ pro měření rychlosti chůze a běhu systémem Polar RCX5. Studia sportiva, 6(1), 61 – 69.

Škopek, M., Špulák, D., Kračmar, B. (2012). Monitoring of changes of the involvement by EMG in the areas of pelvic girdle, shoulder, girdle, and back in the process of walking end nordic walking. Journal of Outdoor Activities, 6(1), 6 – 19.

Škopek, M. (2012). Sledování změn zapojení svalů ve vybraných oblastech pohybové soustavy člověka při chůzi a nordic walking. 185 s. Disertační práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Vedoucí práce Bronislav Kračmar.

Škopek, M., & Loučka, J. (2012). Možnosti využití skatemillu u hráčů ledního hokeje v tréninku bruslařských dovedností. Sborník příspěvků z konference „Kinesis, salus, educatio, 2011“. Ústí nad Labem: UJEP.

Škopek, M., Hnízdil, J., Cihlář, D., & Slachová, E. (2011). The effect of pole length on the energy output in nordic walking. Journal of Outdoor Activities,  5(1), 15 - 26. 

Hnízdil, J., Louka, O., & Škopek, M. (2011). Orientační sporty a jejich aplikace KTV PF UJEP v Ústí nad Labem. Sborník příspěvků z konference „Outdoor 2011”. Brno: Masarykova univerzita a Univerzita Palackého.

Škopek, M. (2010). Nordic walking. Praha: Grada.

Škopek, M., & Hnízdil, J. Taurine and its effect on endurance and visual reaction velocity. Journal of Sport and Health Research, 2010, 2(3), 233-240. ISSN: 1989-6239.

Škopek, M. (2010). Rozvoj koordinačních schopností ve sjezdovém lyžování. In. HAVEL, Z. a kol. Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností. 1.vyd. Zvolen: Bratia Sabovci, s. 117 – 122.

Škopek, M. (2009). Silové schopnosti ve sjezdovém lyžování. In. HAVEL, Z. a kol. Rozvoj a diagnostika silových schopností. 1.vyd. Ústí nad Labem: PF UJEP.

Škopek,M., & Hnízdil, J. (2009). Efekt potravinového suplementu taurin na reakční rycholost. Sborník příspěvků z  vědecké konference „Pohyb je život”. Ústí nad Labem: UJEP.

Hnízdil, J., & Škopek,M. (2009). Komparace hodnot maximální spotřeby kyslíku u hráčů kopané odlišné výkonnostní úrovně. Sborník příspěvků z  vědecké konference „Pohyb je život”. Ústí nad Labem: UJEP.

Škopek,M., Hnízdil, J., &Pyšná, D. (2009). Taurin a jeho vliv při tělesném zatížení. Sborník příspěvků z vědecké konference „Věda v pohybu, pohyb ve vědě”. Praha : UK FTVS.

Škopek,M. (2008). Nordic walking aneb jak zdravě chodit. Lázeňský časopis. Praha: Eskira.

Škopek, M., Klein, P. (2009). Zapojení vybraných svalů pletence pánevního při chůzi,  nordic walking a skialpinismu. Sborník příspěvků z konference „Vybrané aspekty kinatropologie 2009“ Ústí nad Labem: UJEP.

Pyšná, D., Škopek, M., Jankovská, Z., & Hnízdil, J. (2009). Stanovení funkční zdatnosti prostřednictvím dechových testů u studentů TV v Ústí nad Labem. Sborník příspěvků z konference „Vybrané aspekty kinatropologie 2009“ Ústí nad Labem: UJEP.

Kresta, J., & Škopek, M. (2009). Různé přístupy k rozboru obsahu hry v nohejbale. Sborník příspěvků z konference „Vybrané aspekty kinatropologie 2009“ Ústí nad Labem: UJEP.

Škopek, M., Hnízdil, J., & Kresta, J. (2009). Komparace hodnot získaných zátěžovým vyšetřením u fotbalového klubu MFK Ústí n. L. Sborník příspěvků z konference „Pohyb, výchova, zdraví 2009”.  Ústí nad Labem: UJEP.

Škopek, M. (2009). Silové schopnosti ve sjezdovém lyžování. In. Havel, Z. a kol. Rozvoj a diagnostika silových schopností. 1.vyd. Ústí nad Labem: PF UJEP.

Kračmar, B., Novotný, O, P., & Škopek, M. (2007). Zapojení pletence ramenního do lokomoce. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře „Pohyb, výchova a zdraví“. Ústí nad Labem: UJEP.

Škopek, M. (2008). Vliv zapojení pletence ramenního do lokomoce při nordic walking na hybnou soustavu člověka. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference SVOČ. Bratislava: UK FTVŠ.

Vystrčilová, M., Kračmar, B.  Kozelský, D., & Škopek,M. (2008). Dětské plazení jako základná forma lokomoce prostřednictvím pletence ramenního. In: Sb: Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. Brno: Masarykova Univerzita.