Konzultační hodiny ve zkouškovém období (23. 5. - 2. 7. 2022) 

 

Středa: 8.30 - 10.00 (Hala 215) 

Pátek: 8.30 - 10.00 (hala 215)

 

Nepřítomnost na KTVS:

1.6., 4.–10. 6. 2022, 18. - 24. 6. 2022 (kurzovní výuka), 30. 6. - 10. 6. dovolená

 

Poznámky: Konzultace online formou probíhají pouze na základě předešlé domluvy na BBB: https://blue.ujep.cz/b/mar-j7w-jmz