Konzultační hodiny  

LS 2023/24 (19. 5. - 4. 7. 2024)

 

Pondělí: 8.30 - 10.30 (hala 201) 

Pátek: 9.00 - 10.00 (hala 201)

 

Nepřítomnost: 27. 5 (školení BOZP), 8. – 14. 6. 2024, 21. 6. - 28. 6. 2024 (kurzová výuka a ČAH)

 

Poznámky: Konzultace online formou probíhají pouze na základě předešlé domluvy na BBB: https://blue.ujep.cz/b/mar-j7w-jmz