Konzultační hodiny  

Zimní semestr 2023/24 (2. 10. 2023 – 6. 1. 2024)

 

Úterý: 8.30 - 10.00 (Hala 201) 

Pátek: 8.30 - 10.00 (hala 201)

 

Nepřítomnost: 26. - 27. 10. 2023 

Poznámky: Konzultace online formou probíhají pouze na základě předešlé domluvy na BBB: https://blue.ujep.cz/b/mar-j7w-jmz