Konzultační hodiny ve zkouškovém období ZS 2022/2023 

 

Středa: 8.30 - 10.00 (Hala 215) 

Pátek: 8.30 - 10.00 (hala 215)

 

Nepřítomnost: 11. - 18. 1. 2023 (kurzovní výuka)

 

Poznámky: Konzultace online formou probíhají pouze na základě předešlé domluvy na BBB: https://blue.ujep.cz/b/mar-j7w-jmz