Konzultační hodiny  

LS 2023/24 (19. 2. 2024 – 17. 5. 2024)

 

Úterý: 8.30 - 9.30 (hala 201) 

Pátek: 9.00 - 11.00 (hala 201)

 

Nepřítomnost: 4. - 15. 3. 2024 (kurzová výuka), 15. 4. - 19. 4. 2024 (zahraniční služební cesta) 

 

Poznámky: Konzultace online formou probíhají pouze na základě předešlé domluvy na BBB: https://blue.ujep.cz/b/mar-j7w-jmz