Konzultační hodiny  

LS Zkouškové období  2022/23 (22. 5. 2023– 7. 8. 2023)

 

Úterý: 8.30 - 10.00 (Hala 201) 

Pátek: 8.30 - 10.00 (hala 201)

 

Nepřítomnost: 23. 5. 2023 (obhajoby), 30. 5. (SSZ). 10.– 16.6.2023, 23.–29. 6. 2023 (kurzovní výuka)

 

Poznámky: Konzultace online formou probíhají pouze na základě předešlé domluvy na BBB: https://blue.ujep.cz/b/mar-j7w-jmz