Konzultační hodiny v ZS 2021/2022

 

Úterý : 8.30 - 10.00 (Hala 215) 

Pátek: 8.30 - 10.00 (hala 215)

 

Nepřítomnost na KTVS:

7. - 12.11.2021 - Kurzovní výuka 

 

Poznámky: Konzultace online formou probíhají pouze na základě předešlé domluvy na BBB: https://blue.ujep.cz/b/mar-j7w-jmz