ÚVOD 

 

Dne 12. 7. 2024 budou probíhat mé konzultační hodiny až od 9.30.